xxx

เคยเป็นข่าวใหญ่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการแชร์เรื่องดังกล่าวอย่างมากมายและมีกระแสวิพากย์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าไม่เหมาะสมแต่พวกหื่นอย่างเราก็ต้องหาวาร์ปมาโดยด่