xxx

เคยเป็นข่าวมานานแล้วกับคลิปที่เธอมีเซ็กส์หรือเย็ดกันในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและปล่อยคลิปดังกล่าวมีคนคลิปมาแชร์ลงในสังคมออนไลน์กระจายไปอย่างรวดเร็ว